Dotace Pardubického kraje na podporu denního stacionáře na rok 2022

Dotace Pardubického kraje na podporu denního stacionáře na rok 2022

Denní stacionář je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby denní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

 
Nová kuchyňská linka a trouba do Denního stacionáře pro seniory 2022

Nová kuchyňská linka a trouba do Denního stacionáře pro seniory 2022

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil naši službu Denní stacionář pro seniory a to částkou 35 000 Kč. Příspěvek bude použit na zakoupení nové, prostorné a praktické kuchyňské linky a elektrického sporáku do kuchyně Denního stacionáře. Nové vybavení bude sloužit jak uživatelům služby, kteří zde s pracovníky v rámci aktivizačních činností vaří, pečou a připravují různé zajímavé recepty, tak pracovníkům, kterým usnadní každodenní přípravu snídaní a svačin a servírování obědů pro uživatele.

 

 

 

 
Volnočasové aktivity Ledax 2022

Volnočasové aktivity Ledax 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo volnočasové aktivity pro seniory v roce 2022. V rámci volnočasových aktivit probíhají tzv. Kluby R51 plus, v rámci kterých jsou realizovány besedy a setkání se zajímavými a inspirativními hosty a dále zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum Máj.

Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolovanosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zajímavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealizace a inspirativní aktivity.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

 
Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence sociálního vyloučení

Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence sociálního vyloučení

Statutární město České Budějovice nám poskytlo mimořádnou dotaci ve výši 42 063 Kč. Dotace bude využita na zajištění poradenských a volnočasových aktivit pro seniory, konkrétně na aktivity v rámci Klubu seniorů v KC Máj (rukodělná dopoledne, tréninky paměti, cvičení pro radost, cvičení jógy a přednášky a besedy na různá témata) a SeniorPointu (poradenství ohledně sociálních a zdravotních služeb, úřadů, institucí, sociálně právní poradenství, vyřízení SeniorPasů).

 

 

 
Senior Point v roce 2021

Senior Point v roce 2021

Cílem projektu podpořeného Jihočeským krajem ve výši 119 879 Kč je zabezpečit aktivity Senior Pointu v Riegrově ulici v roce 2021 a nabídnout seniorům z Českých Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

 

 

 

Pomáháme pečujícím

Pomáháme pečujícím

Projekt „Pomáháme pečujícím“ je zaměřen na pomoc neformálním pečujícím, tedy pečujícím, kteří doma pečují o svého blízkého a žijí na Kaplicku či v jeho okolí. Prostřednictvím aktivit poradenství, vzdělávání a vytvoření databáze informačních materiálů chceme zvýšit jejich znalosti a dovednosti, stabilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit jim sladit a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci projektu vznikne v Kaplici Poradna pro pečující. Jedná se o pilotní projekt a to nejen v území, ale i z hlediska práce s cílovou skupinou. Projekt je realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

                           

 
Senior Point Otakarova

Senior Point Otakarova

Podpora Jihočeského kraje v rámci dotačního programu "Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji". V rámci tohoto projektu bylo podpořeno kontaktní místo Senior Point Otakarova. Cílem projektu je zabezpečit aktivity centra v roce 2020 a nabídnout seniorům z Č. Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

Období realizace projektu -  1.1. 2020 - 30.9. 2020

 
Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Projekt zaměřený na podporu volnočasových aktivit pro seniory Statutární město České Budějovice podpořilo částkou 75 000 Kč. Cílem projektu je nabídnout seniorům i širší veřejnosti škálu volnočasových aktivit a informací o různých akcích.

 
Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

  • zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000 Kč) (oddělovací bezpečnostní příčka)
  • pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby poskytovatelem sociálních služeb (61 000 Kč investiční dotace), (schodolez včetně příslušenství)

 

Kontaktní údaje

Ledax o.p.s.
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: +420 800 221 022
E-mail: info@ledaxsenior.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun