Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence sociálního vyloučení

Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence sociálního vyloučení

Statutární město České Budějovice nám poskytlo mimořádnou dotaci ve výši 42 063 Kč. Dotace bude využita na zajištění poradenských a volnočasových aktivit pro seniory, konkrétně na aktivity v rámci Klubu seniorů v KC Máj (rukodělná dopoledne, tréninky paměti, cvičení pro radost, cvičení jógy a přednášky a besedy na různá témata) a SeniorPointu (poradenství ohledně sociálních a zdravotních služeb, úřadů, institucí, sociálně právní poradenství, vyřízení SeniorPasů).

 

 

 
Senior Point v roce 2021

Senior Point v roce 2021

Cílem projektu podpořeného Jihočeským krajem ve výši 119 879 Kč je zabezpečit aktivity Senior Pointu v Riegrově ulici v roce 2021 a nabídnout seniorům z Českých Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

 

 

 

Pomáháme pečujícím

Pomáháme pečujícím

Projekt „Pomáháme pečujícím“ je zaměřen na pomoc neformálním pečujícím, tedy pečujícím, kteří doma pečují o svého blízkého a žijí na Kaplicku či v jeho okolí. Prostřednictvím aktivit poradenství, vzdělávání a vytvoření databáze informačních materiálů chceme zvýšit jejich znalosti a dovednosti, stabilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit jim sladit a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci projektu vznikne v Kaplici Poradna pro pečující. Jedná se o pilotní projekt a to nejen v území, ale i z hlediska práce s cílovou skupinou. Projekt je realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

                           

 
Senior Point Otakarova

Senior Point Otakarova

Podpora Jihočeského kraje v rámci dotačního programu "Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji". V rámci tohoto projektu bylo podpořeno kontaktní místo Senior Point Otakarova. Cílem projektu je zabezpečit aktivity centra v roce 2020 a nabídnout seniorům z Č. Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

Období realizace projektu -  1.1. 2020 - 30.9. 2020

 
Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Projekt zaměřený na podporu volnočasových aktivit pro seniory Statutární město České Budějovice podpořilo částkou 75 000 Kč. Cílem projektu je nabídnout seniorům i širší veřejnosti škálu volnočasových aktivit a informací o různých akcích.

 
Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

 • zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000 Kč) (oddělovací bezpečnostní příčka)
 • pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby poskytovatelem sociálních služeb (61 000 Kč investiční dotace), (schodolez včetně příslušenství)

 
Vila Marie – centrum volnočasových aktivit

Vila Marie – centrum volnočasových aktivit

 • dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto na projekt „Vila Marie – centrum volnočasových aktivit“
 • projekt je zaměřen na rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve Vile Marii ve Vysokém Mýtě, kde provozujeme sociální službu Denní stacionář, Senior Point nabízející sociální a právní poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek
 • realizace projektu od 1. 4. do 31. 12. 2019
 • výše dotace 20 000,- Kč

 
Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě

Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě

 • dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto na projekt „Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě“
 • projekt a jeho plánované aktivity přispívají ke zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových služeb pro seniory s cílem prevence jejich sociálního vyloučení
 • realizace projektu od 1. 3. do 31. 12. 2019
 • výše dotace 10 000,- Kč

 
Zabezpečení bezbariérovosti Vily Marie ve Vysokém Mýtě a zlepšení podmínek pro denní stacionář

Zabezpečení bezbariérovosti Vily Marie ve Vysokém Mýtě a zlepšení podmínek pro denní stacionář

 • dotace v rámci dotačního řízení na podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019
 • cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do Vily Marie díky pořízení schodolezu a zároveň oddělení prostor denního stacionáře od ostatních poskytovaných služeb realizací bezpečnostní příčky
 • realizace projektu od 1. 4. do 31. 8. 2019
 • výše dotace 81 000,-- Kč

 

Kontaktní údaje

Ledax o.p.s.
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: +420 800 221 022
E-mail: info@ledaxsenior.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun