Podpořte nás

KDYŽ MŮŽETE POMOCI DNES, NEODKLÁDEJTE TO NA ZÍTŘEK - to je motto, které zaštiťuje naši fundraisingovou kampaň k získání potřebných finančních prostředků pro provoz Domácího hospice Ledax a zároveň i práci našeho multidisciplinárního hospicového týmu jako takového. Každodenní praxe nám totiž přináší setkání s lidmi a jejich rodinnými příslušníky, kteří potřebují pomoc aktuální a akutní, často možnou jen v rozsahu dní, maximálně týdnů. Naše práce tak často nesnese odkladu a rozmýšlení. Naši fundraisingovou komunikaci proto chceme nastavit tak, aby byla rychlá, účinná a také:

JEDNODUCHÁ: Pracujeme na zavedení maximálně možných a smysluplných nástrojů pro podporu našeho Domácího hospice. Spolupráce a podpora může probíhat od jednoho kliknutí na telefonu až po zorganizování benefiční akce či vytvoření konceptu dlouhodobé vzájemné spolupráce.

OTEVŘENÁ: Podrobně známe a rádi Vám představíme naše finanční a materiální potřeby. Vždy budete informováni o tom, na co budou dané prostředky použity, můžeme spolu podporu specifikovat tak, aby naplnila svůj účel i Vaši představu o efektivní pomoci.

UPŘÍMNÁ: Životní momenty, které v naší práci zažíváme, jsou těžko přenositelné, ale dávají nám pocit hlubokého smyslu naší služby. A ten přenositelný je. A bude nám potěšením se o něj s Vámi podělit.

 

Krátké představení:

Domácí hospic Ledax poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí. K péči samozřejmě patří i podpora pečujících. Působíme v Českých Budějovicích, na Českokrumlovsku a Kaplicku.

Naším posláním a cílem je:

 •  minimalizovat bolest a další nepříjemné symptomy nemocí,
 •  umožnit prožít poslední etapu života v domácím prostředí a rodinném kruhu,
 •  odstranit nebo zmírnit strach nemocného i pečujícího.

 

Možné formy Vaší podpory: (formy podpory jsou stále rozšiřovány)

Finanční podpora

 • převodem na účet společnosti č.: 216002646/0300
 • převodem na sbírkový účet č.: 33555555/0300
 • složením hotovosti na pokladně sídla společnosti Ledax o.p.s.: Riegrova 51, České Budějovice, 37001
 • podpořením konkrétní aktivity (hodina péče, den péče, den práce týmu, den práce lékaře apod.)

Materiální podpora

 • aktuální seznam potřeb našeho týmu a provozu

Benefiční akce – můžete:

 • navštívit akci, kterou organizujeme (vždy Vás budeme o nejbližší akci informovat)
 • zorganizovat vlastní benefiční akci
 • umístit sbírkovou kasičku do Vašeho provozu nebo na Vaši akci

 

Předem děkujeme za jakoukoliv formu podpory, velmi si jí vážíme. Vaše dary jsou nezbytnou součástí financování služeb Domácího hospice Ledax, bez nich by byla naše cesta mnohem složitější, často i zcela neprůchodná. Váš dar bude použit v souladu s posláním a potřebami našeho Domácího hospice a etickým kodexem fundraisingu.

 

Děkujeme, že nám dáváte křídla!

 

Kontakty:

Dana Kalistová, vedoucí fundraisingu, +420 724 981 240

Eva Hejduková, firemní fundraising, péče o donátory + 420 702 008 287

Michaela Andrlíková, nadace a nadační fondy, +420 777 239 220

E-mail: fundraising@ledax.cz

 

Kontaktní údaje

Ledax o.p.s.
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: +420 800 221 022
E-mail: info@ledaxsenior.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun